کد مقاله : 186  - تاريخ ورود : 18/10/1389  - تعداد بازديد : 3595  - نمایش نظرات
مزاجها(طبايع) چهارگانههر يک از 4 طبع(مزاج) تيپ شخصيتي متفاوتي دارند.

دموي مزاج

دموي مزاجها يک شخصيت کاملاً اجتماعي دارند. افراد با مزاج دموي به شرکت در گروههاي اجتماعي و پيدا کردن دوستان تازه گرايش دارند. معمولاً افرادي خلاق و غالباً خيالباف هستند. با اين حال براي کساني که داراي اين مزاج هستند، تنهايي بسيار سخت است. دموي‌ها مي‌توانند بسيار حساس، مهربان و متفکر باشند. شخصيتهاي دموي مزاج عموماً در پيگيري امور مهم تلاش مي‌کنند اما از نظر زماني عقب هستند و به فراموش‌کاري و بعضي اوقات به کارهاي طعنه‌آميز تمايل دارند. غالباً وقتي يک سرگرمي تازه را دنبال مي‌کنند، موقعي که جذابيتش را از دست مي‌دهد، به سرعت علاقه‌شان را به آن از دست مي‌دهند. آدمهاي خوش مشربي هستند و خجالتي نيستند. براي همين صفت است که بعضي‌ها مي‌خواهند با آنها دوست شوند و معمولاً دوستان مادام العمري مي‌شوند.

صفراوي مزاج

فرد صفراوي مزاج، يک عملگر است. اين افراد جاه‌طلبي، انرژي و مهرباني زيادي دارند و سعي مي‌کنند آن را به ديگران القا کنند. مي‌توانند به افراد با مزاجهاي ديگر مسلط شوند به خصوص به تيپهاي بلغمي مزاج. بسياري از فرماندهان بزرگ ارتشي يا سياستمداران صفراوي مزاج بوده‌اند. اينها دوست دارند رهبر و مسئول همه چيز باشند.

سوداوي مزاج

فردي که تفکر نشخوار مي‌کند، مزاج سوداوي دارد. غالباً خيلي با ملاحظه است و وقتي که نتواند به موقع به کارهايش برسد، بسيار نگران مي‌شود. سوداوي مزاجها مي‌توانند در فعاليتهايي مانند شاعري و هنر بسيار خلاق باشند و با تراژدي‌ها و بي‌رحمي‌ها در جهان مشغول شوند. يک فرد سوداوي مزاج مي‌تواند اغلب يک کمالگرا نيز باشد. آنها غالباً متکي به خود و مستقل هستند. يک جنبه منفي سوداوي مزاج بودن اين است که برخي اوقات آنقدر در کارهايي که انجام مي‌دهند غرق مي‌شوند که به ديگران فکر نمي‌کنند.

بلغمي مزاج

بلغمي مزاجها به از خود راضي بودن و مهرباني گرايش دارند. مي‌توانند بسيار پذيرا و مهربان باشند. ممکن است خيلي شنوا و خجالتي بوده و غالباً ثبات را به بلاتکليفي و تغيير ترجيح مي‌دهند. چون بلغمي‌ها بسيار ثابت قدم، راحت، فردگرا، کنجکاو و هوشيار هستند، بنابراين مشاوران خوبي محسوب مي‌شوند. با اين حال آنها مي‌توانند مهاجمان بي سر و صدايي نيز باشند.       نظرات کاربران :

اي ميل :
نام :
نظر شما :